HET ACCOUNTABILITY MANIFEST

I_am_accountable.png

Alle communicatieprofessionals die het belang van accountability onderstrepen, zijn uitgenodigd om mee te denken over de uitgangspunten van het Manifest en de manier waarop we die in de praktijk handen en voeten kunnen geven. Doe je mee? Meld je dan hieronder aan en laat weten hoe je wilt bijdragen.

 

Ik doe mee!

Waarom accountability?

  • Accountability daagt uit om te laten zien wat je doet, waarom je dat doet en welk effect wordt nagestreefd.
  • Accountability helpt om behalve contextvolgend, ook agendasettend te kunnen acteren.
  • Accountability nodigt uit om de kwaliteit en daarmee de verdere professionalisering van communicatie binnen organisaties telkens weer te verbeteren.
  • Accountability is een belofte aan de organisatie en maakt daarmee de bijdrage van communicatie aan de organisatiedoelstellingen zichtbaar.